Tượng thích ca mâu ni

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được tạo hình trong tư thế tọa đài sen, khuôn mặt tượng được đúc thanh thoát, hiền từ, phúc hậu. Tượng Phật mạ vàng không chỉ tạo cảm giác an toàn, thư thái mà còn làm cho căn phòng trưng bày, nơi làm việc một không gian thanh tịnh.