Tượng tam đa Phúc Lộc Thọ

Bộ tượng Phúc Lộc Thọ mạ vàng là món quà tặng ý nghĩa trong dịp tân gia hoặc mừng thọ, là biểu tượng may mắn khi mong muốn cầu ước được cả Tiền bạc, Sung túc – Hạnh phúc con cháu đầy đàn.