Biểu trưng Thuyền Buồm Mạ Vàng 24K

Thuyền buồm được xem là biểu tượng của sự thành công trong kinh doanh, chiếc buồm căng gió vươn xa tỏ rõ ước mơ và hoài bão vươn tới biển lớn thành công của doanh nhân.
Trong phong thủy, “Thuận Buồm Xuôi Gió” có ý nghĩa là làm việc gì cũng được thuận lợi như cánh buồm ra khơi đón thuận hướng gió.
🌟Kích thước thuyền: 21 x 10 x 16cm (D x R x C)
🌟Kích thước khung: 31 x 12 x 22cm (D x R x C)
Hotline: 098 888 2512 | 092 669 9898
Facebook: facebook.com/primegold.vn