Mặt dây chuyền đồng điếu phỉ thúy tháp bạc xi vàng trắng khảm đá ruby

?ĐỒNG ĐIẾU – Tròn vẹn đủ đầy – Mọi thứ an yên? ?Khấu phỉ thuý ? Mix charm bạc xi vàng trắng khảm đá ?
—————————
☀Hotline: 098 888 2512 | 092 669 9898
?Facebook: facebook.com/primegold.vn