Mặt dây chuyền đồng điếu phỉ thuý đen huyền, bọc lá bạc xi vàng trắng

?Mặt dây chuyền đồng điếu phỉ thuý, chất ngọc đen huyền, bọc lá bạc xi vàng trắng
——————–
☀Hotline: 098 888 2512 | 092 669 9898
?Facebook: facebook.com/primegold.vn