Văn khấn Thần tài và Thổ địa

Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, các gia đình thường thờ Thần tài và Thổ địa. Thần tài là một vị nhân thần tên Triệu Công Minh, có công lớn trong việc cứu giúp nhân dân đuổi trừ ôn dịch, cứu bệnh trừ tà nên ông được nhân dân phong thần. Thổ địa hay còn gọi là ông Địa, Thổ công, Thổ thần, là vị thần cai quản khu đất gia đình cư ngụ, Thổ địa rất thân thiện và yêu quý trẻ con.

Tham khảo: tổng hợp các bài văn khấn

Văn khấn Thần tài và Thổ địa

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy Thần Tài vị tiền.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là:…..

Ngụ tại……………

Hôm nay là ngày …..tháng …..năm …..(âm lịch).

Tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bầy ra trước án kính mời ngài Thần Tài tiền vị và chư vị tôn Thần.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!