Chuỗi Phỉ thúy Xanh dầu

? Hàng thiên nhiên, bao kiểm định
⚠️ Kích thước: 9 ly
⚠️ Chất lượng: 100% thiên nhiên, không qua xử lý bất kì.
————————
☀Hotline: 098 888 2512 | 092 669 9898
?Facebook: facebook.com/primegold.vn

Danh mục: