Chuỗi ngọc Phỉ thúy xanh táo Jade A

♻️ Chuẩn Ngọc Myanmar thiên nhiên 100%
 Size : 9 mm
————————
Hotline: 098 888 2512 | 092 669 9898
Facebook: facebook.vn/primegold.vn