ngọc phỉ thúy

Phân loại ngọc phỉ thúy, những người có kinh nghiệm từng nghiên cứu và tiến hành qua nhiều công đoạn. Xuất phát từ thực tế, căn cứ vào chủng loại ngọc phỉ thúy gặp trên thị trường, sau đó căn cứ vào loại hình tổ hợp của khoáng chất để tiến hành phân loại. Không thể chỉ dựa vào loại hình tổ hợp của khoáng vật làm cơ sở phân loại, vì không có ý nghĩa thực tế. Dựa vào kinh nghiệm thực tiễn, kết hợp với đặc điểm tổ thành khoáng vật của ngọc phỉ thúy đã đưa ra cách phân loại như sau:

Ngọc phỉ thúy loại Jadeite

Tức là ngọc phỉ thúy theo tiêu chuẩn truyền thống. Hàm lượng khoáng vật Jadeite của ngọc phỉ thúy loại này lớn hơn 80%, khoáng vật Jadeite thấp hơn tỷ lệ này đã vượt quá phạm vi ngọc phỉ thúy trong quan niệm truyền thống, chứa khoáng vật để làm tiền tố trang trí, hoặc không gọi là ngọc phỉ thúy, trừ khoáng vật chứa omphacite ra.

Ngọc phỉ thúy loại Omphacite

Đây cũng là một loại ngọc phỉ thúy với ý nghĩa truyền thống, chỉ có điều số lượng ít. Ngọc phỉ thúy omphacite thuần khiết, hàm lượng khoáng vật omphacite có thể lên tới 100%, như ngọc phỉ thúy xanh mỡ, nhưng ngọc omphacite với tỷ lệ khác nhau thường bị nhầm với ngọc jadeite, hình thành ngọc phỉ thúy loại jadeite chứa omphacite hoặc ngọc phỉ thúy loại omphacite chứa jadeite. Ngọc phỉ thúy loại hình này cũng thuộc một trong khái niệm ngọc phỉ thúy truyền thống, tức là trong quan niệm truyền thống được công nhận là vật phẩm của ngọc phỉ thúy, có thể là do khoáng vật jadeite tổ thành, cũng có thể do khoáng vật omphacite tổ thành, cũng có thể là khoáng vật jadeite và omphacite cùng tổ thành.

Ngọc phỉ thúy loại Ureyite

Là do khoáng vật ureyite tổ thành, hàm lượng này lớn hơn 80%, không thuộc ngọc phỉ thúy truyền thống

Ngọc phỉ thúy loại Albite

Khoáng vật Jadeite là thành phần chủ yếu, hàm lượng lớn hơn 80%. Tính chất quang học của nó biến đổi tương đối bóng mượt, sờ vào thấy có cảm giác mịn, nhưng khối lượng riêng của nó lại tương đối nhỏ, độ cứng cũng vì thế mà giảm xuống, không thuộc ngọc phỉ thúy truyền thống.

Loại trở thành ngọc phỉ thúy cao cấp chính thống chỉ có ngọc phỉ thúy loại Jadeite và Omphacite