Tượng ngựa có cánh

Ngựa có cánh biểu tượng cho sự mạnh mẽ, sức mạnh vô biên, tốc thắng, trong phong thủy hình ảnh ngựa có cánh như một biểu tượng mang lại thành công, may mắn trong kinh doanh buôn bán, phát đạt trong làm ăn, thăng tiến trong công việc.