Tượng hổ cao sơn viễn vọng

Tượng hổ mạ vàng mang lại tài vận, tăng tài vượng, củng cố quyền lực cho người đứng đầu gia đình, cơ quan, đơn vị.
Tư vấn sản phẩm, dịch vụ :
09 8888 2512 – 092 669 9898