Nhẫn phỉ thúy hoàng tông

Hết giọt sương hóa ngọc rồi đến mặt trời hóa ngọc
———————-
Phỉ thúy hoàng tông. Ổ bạc xi vàng trắng. Free Size