Mặt Phật A Di Đà mạ vàng 24k

Người sinh năm Tuất ? và Hợi ?– sẽ nhận được sự phù hộ, độ trì của Phật Bản Mệnh “A Di Đà” – vị phật tượng trưng của sáng suốt vô lượng, thọ mệnh vô lượng, trí tuệ thông thiên địa. Phật A Di Đà cư trú tại thế giới Tây phương Cực Lạc, dựa vào nguyện lực vô lượng của ngài để phổ độ chúng sinh. Những người sinh năm Tuất, Hợi sẽ nhận được sự phù hộ của ngài, một đời bình an, gặp hung hoá cát, được vãng sinh vào thế giới Cực Lạc
—————
►Thông tin chi tiết
?Kích thước: 4 x 3 x 0,5 cm ( chiều cao x chiều dài x chiều rộng )
?Chất liệu: Đồng đúc
?Quy cách: Mạ Vàng 24K
?Xuất xứ: Prime Gold
—————-
☀Hotline: 098 888 2512 | 092 669 9898
?Facebook: facebook.vn/primegold.vn