Mặt Icy Song Ngư

⚠️ Tên sản phẩm: Ngọc bội cá chép
⚠️ Kích thước: 57 x 28 mm
⚠️ Chất lượng: 100% thiên nhiên, không qua xử lý bất kì.
⚠️ Kiểm định theo yêu cầu khách hàng.
—————————-
☀Hotline: 098 888 2512 | 092 669 9898
?Facebook: facebook.com/primegold.vn