Mặt cẩm thạch Huyết chạm hình Phượng

???Mặt dây chuyền Phượng hoàng Jade thiên nhiên Myanmar (Natural Jadeite Jade) biểu tượng vĩnh cửu của cái đẹp, sự duyên dáng và thần thánh.
? Hàng thiên nhiên, bao kiểm định
⚠️ Kích thước: 3,5 cm x 2 cm
⚠️ Chất lượng: 100% thiên nhiên, không qua xử lý bất kì.
————————
Hotline: 098 888 2512 | 092 669 9898
Facebook: facebook.vn/primegold.vn