Hoa tai phỉ thúy hoàng tông

Hết giọt sương hóa ngọc rồi đến mặt trời hóa ngọc
—————
Phỉ thúy hoàng tông. Ổ bạc xi vàng trắng.
—————
Hotline: 098 888 2512 | 092 669 9898
Facebook: facebook.com/primegold.vn

Danh mục: ,