Dây chuyền ngọc trai Tahiti xi vàng hồng

2.180.000,0

Danh mục: