Chuỗi Phỉ thúy Hoàng tông

? Hàng thiên nhiên, bao kiểm định
⚠️ Kích thước: 8 ly
⚠️ Chất lượng: 100% thiên nhiên, không qua xử lý bất kì.
————————
Hotline: 098 888 2512 | 092 669 9898
Facebook: facebook.vn/primegold.vn